Tư vấn ngay!

1. Khởi tạo và hoàn chỉnh thông tin tài khoản Zalo OA doanh nghiệp: 
- Tên Zalo Official Account 
- Thông tin giới thiệu 
- Địa chỉ - Số ĐT - Webstie - Thời gian mở cửa 
- Lấy mã QR và hướng dẫn DN tích hợp vào các kênh khác

KHỞI TẠO ZALO OA

Chi phí đầu tư từ: 2,500,000đ
Thời gian triển khai: 15 ngày làm việc
2. Hỗ trợ xác minh tài khoản Zalo OA:
2.1. Về hình ảnh:
- Avatar Zalo OA - kích thước tối thiểu 150 x 150 px: sử dụng logo doanh nghiệp
- Cover Zalo OA - kích thước tối thiểu 320 x 180 px : thiết kế theo yêu cầu và hỗ trợ chỉnh sửa tối đa 02 lần
2.2. Thiết lập: 
- Lời chào 
- Trả lời tự động với 3 liên kết 
- Menu nhanh với 3 mục

TÔI CẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ NÀY

Tư vấn ngay!

CÔNG TY CỔ PHẦN BEYOND INFINITY

Địa chỉ: Sky Garden, Lô R1-72, R4-71 Khu R20, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0938 583 264
Email: bigreat@gmail.com

GIẢI PHÁP

Website

Landing page

E-commerce

Fanpage

Chatbot

Google My Bussiness

TikTok Shop

Advertising

Zalo OA

Đăng ký ngay!

Đăng ký tư vấn
giải pháp!

Về BI

Giải pháp

Đội ngũ sáng lập

Cảm nhận khách hàng