Tư vấn ngay!

- Đăng ký tài khoản và thiết lập căn bản cho TikTok Shop
- Đăng SP (tối đa 10 SP)
- Hoàn thiện hồ sơ người bán trên TikTok
- Hoàn thiện thông tin doanh nghiệp
- Cập nhật địa chỉ kho hàng
- Liên kết tài khoản thanh toán
- Liên kết với các tài khoản chính thức và tiếp thị của TikTok

TikTok Shop

Chi phí đầu tư từ: 10,000,000đ
Thời gian triển khai: 30 ngày làm việc

TÔI CẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ NÀY

Tư vấn ngay!

CÔNG TY CỔ PHẦN BEYOND INFINITY

Địa chỉ: Sky Garden, Lô R1-72, R4-71 Khu R20, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0938 583 264
Email: bigreat@gmail.com

GIẢI PHÁP

Website

Landing page

E-commerce

Fanpage

Chatbot

Google My Bussiness

TikTok Shop

Advertising

Zalo OA

Đăng ký ngay!

Đăng ký tư vấn
giải pháp!

Về BI

Giải pháp

Đội ngũ sáng lập

Cảm nhận khách hàng