Tư vấn ngay!

1. Tạo tài khoản miễn phí trên Smaxbot với các tính năng cơ bản

2. Cài đặt thông điệp chào mừng cho người lần đầu chat với fanpage, cá nhân hóa theo giới tính & Thể hiện rõ thông điệp định vị của doanh nghiệp

3. Kịch bản hỏi thăm nhu cầu và thu thập số ĐT, lưu vào Google Sheet, báo cho admin 

Cài đặt và hoàn thiện Chatbot
chốt đơn tự động

Chi phí đầu tư từ: 5,000,000đ
Thời gian triển khai: 15 ngày làm việc
4. Tính năng Shopview - Gian hàng (sản phẩm hoặc dịch vụ) ngay trong chatbot: tự động thu thập thông tin đặt hàng, tự động chốt đơn và báo cho admin:
- Tối đa 01 danh mục sản phẩm/ dịch vụ.
- Tối đa 05 sản phẩm/dịch vụ (Mỗi sản phẩm tối đa 02 phân loại)
- Tự động thu thập thông tin đặt hàng (họ tên, sdt, địa chỉ)
- Tự động chốt đơn và thông báo cho Admin Fanpage
- Chuyển thông tin đặt hàng vào Google Sheet

5. Tính năng liên hệ Admin: Thu thập thông tin bằng form & nhận yêu cầu chat với admin (họ tên, sdt); Chuyển thông tin liên hệ vào Google Sheet; Thông báo cho admin

6. Tính năng khuyến mãi: Cài đặt nhận mã khuyến mãi fanpage

7. Tính năng Menu: Cài đặt 03 menu chính: Shopview, Chương trình khuyến mãi, Thông tin liên hệ

8. Setup 03 keywords (từ khóa) trả lời tự động
9. Setup 01 biến (attribute) lưu tình trạng khách hàng:
- Bàn giao và hỗ trợ chỉnh sửa kịch bản trong vòng 5 ngày làm việc.
- Gửi tài liệu hướng dẫn online.

TÔI CẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ NÀY

Tư vấn ngay!

CÔNG TY CỔ PHẦN BEYOND INFINITY

Địa chỉ: Sky Garden, Lô R1-72, R4-71 Khu R20, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0938 583 264
Email: bigreat@gmail.com

GIẢI PHÁP

Website

Landing page

E-commerce

Fanpage

Chatbot

Google My Bussiness

TikTok Shop

Advertising

Zalo OA

Đăng ký ngay!

Đăng ký tư vấn
giải pháp!

Về BI

Giải pháp

Đội ngũ sáng lập

Cảm nhận khách hàng